« Termine am 17. Januar 2023 »

Bundesland:
Legende vergangen kommend aktuell
  • Di. 17.01.2023, 09:00 bis 16:30 Politik

    Digital Online

    Seminar: Blickpunkt: EU-Förderung

    Workshop zu EU-Förderprogrammen 2021 - 2027

    Veranstalter: Beduc.eu - Team Europaprojekte